besluit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)besluit
Definitie (nl)onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
besluitHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Begrip)Brederbesluit
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Brederbesluit
Besluit Risico Zware Ongevallen (Begrip)Brederbesluit
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Begrip)Brederbesluit
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Begrip)Brederbesluit
aanwijzingsbesluit (Begrip)Brederbesluit
beschikking (Begrip)Brederbesluit
bedrijfsvoering (Begrip)Heeft onderdeelbesluit
RDF.jpg
Aquo history.png