terrein

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)terrein
Definitie (nl)door een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water
Toelichting (nl)De definitie houdt sterk verband met die voor water: in principe kan alles dat geen water is, worden beschouwd als terrein.
BronGWN
Label (en)terrain
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
terreinBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanwas (Begrip)Brederterrein
autowasplaats (Begrip)Brederterrein
banket (Begrip)Brederterrein
bedrijfsruimte (Begrip)Brederterrein
beschermd natuurmonument (Begrip)Brederterrein
duin (Begrip)Brederterrein
glastuinbouwgebied (Begrip)Brederterrein
houtopstand (Begrip)Brederterrein
plasberm (Begrip)Brederterrein
schor (Begrip)Brederterrein
slik (Begrip)Brederterrein
strand (Begrip)Brederterrein
Terrein (Domeinwaarde)Gerelateerdterrein
RDF.jpg
Aquo history.png