aanwas

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanwas
Definitie (nl)door aanspoeling tegen de oever ontstaan land.
Label (en)accretion
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwasBreder
aanwasCategorie van
aanwasHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oever (Begrip)Heeft onderdeelaanwas
RDF.jpg
Aquo history.png