duin

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)duin
Definitie (nl)min of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door de natuur gevormd, die het waterkerend vermogen ontlenen aan de geometrie en de hoeveelheid zand binnen het dwarsprofiel.
Label (en)dune
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duinBreder
duinCategorie van
duinHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Duin (Domeinwaarde)Gerelateerdduin
Duin (Domeinwaarde)Gerelateerdduin
Duin (Domeinwaarde)Gerelateerdduin
duinprofiel (Begrip)Heeft onderdeelduin
duinprofiel (Begrip)Smallerduin
RDF.jpg
Aquo history.png