sediment

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)sediment
Definitie (nl)korrelvormig materiaal dat door verwering en erosie van het vaste aardoppervlak is ontstaan.
Toelichting (nl)Vooral door watertransport afgezet, anorganisch en organisch materiaal. Deze kan bestaan uit klei, loss, grind, zand, kiezels, stenen
BronThemagroep: Morfologie
Label (en)sediment
Label (de)sediment
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sedimentCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Sediment (Domeinwaarde)Gerelateerdsediment
RDF.jpg
Aquo history.png