geologische formatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)geologische formatie
Synoniem (nl)formatie
Begin geldigheid2011/08/11
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geologische formatieGerelateerd
geologische formatieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologisch profiel (Begrip)Gerelateerdgeologische formatie
aardkorst (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
aquiclude (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
aquifer (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
aquifuge (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
aquitard (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
lithosfeer (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelgeologische formatie
RDF.jpg
Aquo history.png