artesisch watervoerend pakket

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)artesisch watervoerend pakket
Definitie (nl)een afgesloten watervoerend pakket, waarin de stijghoogte van het grondwater boven het maaiveld uitkomt.
Label (en)artesian aquifer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesisch watervoerend pakketBreder
artesisch watervoerend pakketCategorie van
artesisch watervoerend pakketGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch water (Begrip)Gerelateerdartesisch watervoerend pakket
artesische omstandigheden (Begrip)Gerelateerdartesisch watervoerend pakket
RDF.jpg
Aquo history.png