artesische omstandigheden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)artesische omstandigheden
Definitie (nl)omstandigheden waar de hydraulische stijghoogte in een afgesloten watervoerende laag stijgt tot boven het hoogste niveau van die laag.
BronFreeze RA and Cherry JA (1979) Groundwater. Prentice Hall, New Jersey.
Label (en)Artesian conditions
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesische omstandighedenCategorie van
artesische omstandighedenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch water (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
artesische boring (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
RDF.jpg
Aquo history.png