artesische omstandigheden

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)artesische omstandigheden
Definitie (nl)omstandigheden waar de hydraulische stijghoogte in een afgesloten watervoerende laag stijgt tot boven het hoogste niveau van die laag.
BronFreeze RA and Cherry JA (1979) Groundwater. Prentice Hall, New Jersey.
Label (en)Artesian conditions
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesische omstandighedenCategorie van
artesische omstandighedenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch water (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
artesische boring (Begrip)Gerelateerdartesische omstandigheden
RDF.jpg
Aquo history.png