peilgebied

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 21 dec 2022 om 04:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)peilgebied
Definitie (nl)een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Toelichting (nl)Naast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, zoals de maaiveldhoogte, het grondgebruik, de grondwatertrappen, de grondwaterstanden, de bodemopbouw en normen ten aanzien van drooglegging, ontwateringdiepte en opbolling.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst (gewijzigd)
Label (en)fixed drainage level area
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilgebiedBreder
peilgebiedCategorie van
peilgebiedGerelateerd
peilgebiedHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Peilgebied (Domeinwaarde)Gerelateerdpeilgebied
inlaat (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
uitlaat (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
afwateringsgebied (Begrip)Heeft onderdeelpeilgebied
RDF.jpg
Aquo history.png