belasting

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 19:13
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)belasting
Definitie (nl)de totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.
Toelichting (nl)Afkomstig vanuit alle mogelijke bronnen, zoals directe lozingen, atmosferische depositie, aanvoer via rivier, polderspui en/of oceaan.
Label (en)load
Label (de)belastung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingCategorie van
belastingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ingezetenenomslag (Begrip)Brederbelasting
Belasting (Domeinwaarde)Gerelateerdbelasting
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbelasting
RDF.jpg
Aquo history.png