Id-6697cadd-ecaa-43d2-b454-17c1fbc365d7: verschil tussen versies

Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Begrip
 
|Elementtype=Begrip
 
|Id=27971
 
|Id=27971
|Import=09062020
+
|Import=11062020
 
|Datum start=2011/07/04 10:39:04
 
|Datum start=2011/07/04 10:39:04
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:28:58
 
|Datum gewijzigd=2012/11/23 12:28:58
Regel 13: Regel 13:
 
|Bron=Legger info waterkwantiteit, gewijzigd
 
|Bron=Legger info waterkwantiteit, gewijzigd
 
|Status=G
 
|Status=G
|Smaller=d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af, a54d0379-44cd-49ec-8773-41beb61a9fb8, 441c84ce-9777-4f53-bc4b-ea272679b636, 238ab94a-e39d-4dd9-b5ff-54f8d055a8e0, ba26c7f5-0afa-46d1-b335-0150408cd99e, 3088f4ca-7b41-44c5-943d-eb878383485d
+
|Smaller=Id-d7049f26-9931-4ae6-ba80-3016e36bf8af, Id-a54d0379-44cd-49ec-8773-41beb61a9fb8, Id-441c84ce-9777-4f53-bc4b-ea272679b636, Id-238ab94a-e39d-4dd9-b5ff-54f8d055a8e0, Id-ba26c7f5-0afa-46d1-b335-0150408cd99e, Id-3088f4ca-7b41-44c5-943d-eb878383485d
 
|Gerelateerd=Id-9b6c011f-f6df-4293-8b30-f12e528b9176
 
|Gerelateerd=Id-9b6c011f-f6df-4293-8b30-f12e528b9176
 
|Categorie van=Id-8045ca18-7232-460b-9264-9b297af84d18,Id-59039cdf-e39f-4fd3-8888-614d925bd6d4
 
|Categorie van=Id-8045ca18-7232-460b-9264-9b297af84d18,Id-59039cdf-e39f-4fd3-8888-614d925bd6d4
 
}}
 
}}

Versie van 11 jun 2020 22:56

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
Definitie (nl)een verandering van debiet van het beschouwde oppervlaktewater
Toelichting (nl)Ook: Lozing./onttrekking./ afvoer./aanvoer.punt. Met deze entiteit wordt de hoeveelheid van de debietverandering beschreven. De kunstwerken of voorzieningen waarmee de debietverandering tot stand wordt gebracht, worden via de entiteiten Kunstwerk beschreven. Het betreft hier dus de objectbeschrijving. Metingen die ten aanzien van de debietverandering worden verricht, worden met behulp van een Waarnemingssoort beschreven.
AfkortingLoz./onttr./ afv./aanv.punt
BronLegger info waterkwantiteit, gewijzigd
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=27971&type=term
StatusG
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpuntCategorie van
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpuntGerelateerd
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpuntSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozingspunt (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
onttrekking (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
onttrekkingpunt (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
puntbron (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
regenwateruitlaat (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
debiet (Begrip)Gerelateerdlozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt
RDF.jpg
Aquo history.png