debiet

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)debiet
Definitie (nl)het volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Label (en)flow rate
Label (de)durchfluss
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietCategorie van
debietGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Brederdebiet
droogweerafvoerdebiet berekend (Begrip)Brederdebiet
regenwaterafvoer (Begrip)Brederdebiet
regenweerafvoer debiet (Begrip)Brederdebiet
specifiek debiet (Begrip)Brederdebiet
Debiet (Domeinwaarde)Gerelateerddebiet
Debietfractie (Domeinwaarde)Gerelateerddebiet
aannames van dupuit (Begrip)Gerelateerddebiet
debiet meten (Begrip)Gerelateerddebiet
debiet regelklep (Begrip)Gerelateerddebiet
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt (Begrip)Gerelateerddebiet
stroming (Begrip)Gerelateerddebiet
wateraanbod (Begrip)Gerelateerddebiet
RDF.jpg
Aquo history.png