debiet

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)debiet
Definitie (nl)het volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Label (en)flow rate
Label (de)durchfluss
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietCategorie van
debietGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Brederdebiet
droogweerafvoerdebiet berekend (Begrip)Brederdebiet
regenwaterafvoer (Begrip)Brederdebiet
regenweerafvoer debiet (Begrip)Brederdebiet
specifiek debiet (Begrip)Brederdebiet
Debiet (Domeinwaarde)Gerelateerddebiet
Debietfractie (Domeinwaarde)Gerelateerddebiet
aannames van dupuit (Begrip)Gerelateerddebiet
debiet meten (Begrip)Gerelateerddebiet
debiet regelklep (Begrip)Gerelateerddebiet
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt (Begrip)Gerelateerddebiet
stroming (Begrip)Gerelateerddebiet
wateraanbod (Begrip)Gerelateerddebiet
RDF.jpg
Aquo history.png