lozingspunt

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)lozingspunt
Label (en)Outfall
Label (de)auslauf
CodeLOZ, 863
AfkortingLoz.punt
Definitie (nl)het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. In dit verband wordt niet gesproken over diffuse emissies, maar worden louter de lozingen als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in dit kader meegenomen.
BronRWS-A: themagroep Vergunningen
Datum start2011/07/04 10:39:04
Datum gewijzigd2012/11/23 12:28:58
StatusG
Id27970

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lozingspuntBreder
lozingspuntCategorie van
lozingspuntGerelateerd
lozingspuntSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozingsobject (Begrip)Brederlozingspunt
nooduitlaat (Begrip)Brederlozingspunt
riooloverstort (Begrip)Brederlozingspunt
1d-lozingspunt (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
lozingspunt (Domeinwaarde)Gerelateerdlozingspunt
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdlozingspunt
kunstwerk (Begrip)Smallerlozingspunt
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt (Begrip)Smallerlozingspunt
RDF.jpg
Aquo history.png