inlaatduiker

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 21 dec 2022 om 04:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)inlaatduiker
Definitie (nl)duiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied.
Toelichting (nl)Het hoger gelegen gebied betreft vaak een boezemwater en het lager gelegen gebied een polder
Publieksvriendelijke toelichtingondergrondse koker met afsluitklep die hoger gelegen water verbindt met lager gelegen gebied
Bronwaternet / UIVO-W
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inlaatduikerBreder
inlaatduikerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inlaat (Begrip)Is onderdeel vaninlaatduiker
RDF.jpg
Aquo history.png