duiker

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)duiker
Definitie (nl)een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken
Toelichting (nl)De duiker vormt een doorstroomopening tussen wateren. Vaak heerst er een vrije waterspiegel in de constructie. Identieke naast elkaar gelegen duikers hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement “Aantal identieke duikerbuizen naast elkaar” wordt deze situatie vorm gegeven.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, gewijzigd / GWN
Label (en)Culvert
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duikerBreder
duikerCategorie van
duikerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
duiker met put(ten) (Begrip)Brederduiker
inlaatduiker (Begrip)Brederduiker
koppelduiker (Begrip)Brederduiker
slootduiker (Begrip)Brederduiker
stuwput (Begrip)Brederduiker
terugslagklep (Begrip)Brederduiker
wegduiker (Begrip)Brederduiker
1d-duiker (Begrip)Gerelateerdduiker
Duiker (Domeinwaarde)Gerelateerdduiker
Duiker (Domeinwaarde)Gerelateerdduiker
Duiker, afsluitbaar (Symbool)Gerelateerdduiker
Duiker, niet afsluitbaar (Symbool)Gerelateerdduiker
Sifon (duiker), afsluitbaar (Symbool)Gerelateerdduiker
Sifon (duiker), niet afsluitbaar (Symbool)Gerelateerdduiker
afsluiter (Begrip)Gerelateerdduiker
schotbalk (Begrip)Gerelateerdduiker
appendage (Begrip)Is onderdeel vanduiker
inlaat (Begrip)Is onderdeel vanduiker
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Duiker, afsluitbaar15-01-07.jpg
Duiker, niet afsluitbaar15-01-08.jpg
Sifon (duiker), afsluitbaar15-01-09.jpg
Sifon (duiker), niet afsluitbaar15-01-10.jpg