boring

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)boring
Definitie (nl)een middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boringBreder
boringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesische boring (Begrip)Brederboring
boren (Begrip)Brederboring
verkenningsboring (Begrip)Brederboring
drukkend boorsysteem (Begrip)Gerelateerdboring
freatisch water (Begrip)Gerelateerdboring
grondboring (Domeinwaarde)Gerelateerdboring
hamerend boorsysteem (Begrip)Gerelateerdboring
RDF.jpg
Aquo history.png