artesische boring

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)artesische boring
Definitie (nl)boorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.
Toelichting (nl)Als het waterniveau boven grondniveau is dan spreken we over een vrij stromend boorgat tenzij deze afgedekt is.
BronMurray-Darling Basin Commision (2000) Groundwater Flow Modelling Guideline. Aquaterra Consulting Pty Ltd, South Perth, Australia.
Label (en)Artesian bores
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesische boringBreder
artesische boringCategorie van
artesische boringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesische omstandigheden (Begrip)Gerelateerdartesische boring
RDF.jpg
Aquo history.png