artesische boring

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)artesische boring
Definitie (nl)boorgat met een statisch waterniveau boven het topniveau van de aquifer waarin geboord is.
Toelichting (nl)Als het waterniveau boven grondniveau is dan spreken we over een vrij stromend boorgat tenzij deze afgedekt is.
BronMurray-Darling Basin Commision (2000) Groundwater Flow Modelling Guideline. Aquaterra Consulting Pty Ltd, South Perth, Australia.
Label (en)Artesian bores
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
artesische boringBreder
artesische boringCategorie van
artesische boringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesische omstandigheden (Begrip)Gerelateerdartesische boring
RDF.jpg
Aquo history.png