verkenningsboring

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verkenningsboring
Definitie (nl)een betrekkelijk eenvoudige boring met het doel een indruk van de te onderzoeken grondlagen te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van geroerde monsters
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkenningsboringBreder
verkenningsboringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png