primaire ontgronding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)primaire ontgronding
Definitie (nl)ontgronding die is gericht op winning van oppervlaktedelfstoffen.
Toelichting (nl)Het winnen van delfstoffen die zich aan het aardoppervlak bevinden.
BronStructuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995
Synoniem (nl)primaire ontzanding
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
primaire ontgrondingBreder
primaire ontgrondingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png