ontgronding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ontgronding
Definitie (nl)de erosie van de waterbodem als gevolg van stroming en golfbeweging.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontgrondingCategorie van
ontgrondingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
primaire ontgronding (Begrip)Brederontgronding
secundaire ontgronding (Begrip)Brederontgronding
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Gerelateerdontgronding
winzone (Begrip)Gerelateerdontgronding
RDF.jpg
Aquo history.png