habitat

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 19:31
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)habitat
Definitie (nl)leefgebied van een soort.
Toelichting (nl)Dit is een autecologisch begrip.
BronRingelberg, J., Aquatische oecologie, in het bijzonder van het zoete water. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1976.
Label (en)habitat
Label (de)habitat
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
habitatCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behouddoel (Begrip)Brederhabitat
RDF.jpg
Aquo history.png