behouddoel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)behouddoel
Definitie (nl)instandhoudingsdoelstelling waarbij het doel zich richt op het behouden van de staat van instandhouding van soorten en habitats.
Toelichting (nl)Behouddoelen zijn vooral geformuleerd voor soorten en habitats die al in een gunstige staat van instandhouding verkeren.
BronBPRW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
behouddoelBreder
behouddoelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
instandhouding (Begrip)Gerelateerdbehouddoel
soortenrijkdom (Begrip)Gerelateerdbehouddoel
RDF.jpg
Aquo history.png