Objecttype Waterbergingsgebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo-lex.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
bergendVermogen De hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in het bergingsgebied kan worden geborgen. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
indicatieWettelijkVastgesteld Indicatie of het waterbergingsgebied wettelijk is vastgesteld of niet. BOOLEAN 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Waterbergingsgebied [0..*]

ToDo

Profiel [0..*] hoortBij Waterbergingsgebied [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)