Objecttype VeiligheidsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • veiligheidsnorm