Objecttype WaterveiligheidsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)