beschermende gronden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beschermende gronden
Definitie (nl)gronden die achterliggend land beschermen tegen afkalving door golfslag en gronden langs een boezemwater waar het achterland binnen een afstand van 100 meter uit de waterkant een maaiveldhoogte heeft die lager is dan het boezempeil. De ligging is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermende grondenBreder
beschermende grondenCategorie van
beschermende grondenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boezempeil (Begrip)Gerelateerdbeschermende gronden
boezemwater (Begrip)Gerelateerdbeschermende gronden
golfslag (Begrip)Gerelateerdbeschermende gronden
keur (Begrip)Gerelateerdbeschermende gronden
RDF.jpg
Aquo history.png