trifenyltin

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)trifenyltin
Definitie (nl)organotinverbinding die in kleine hoeveelheden in verf gebruikt maar is voornamelijk toegepast als bestrijdingsmiddelen tegen schimmels in de aardappelteelt.
AfkortingTFT
BronRIKZ
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trifenyltinBreder
trifenyltinCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png