onverzadigde zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)onverzadigde zone
Definitie (nl)deel van de bodem waarin de poriën niet of partieel met water zijn gevuld, exclusief de capillaire zone.
Bronhydrologische woordenlijst
Label (en)unsaturated zone , vadose zone , zone of aeration
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onverzadigde zoneBreder
onverzadigde zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Onverzadigde zone (Domeinwaarde)Gerelateerdonverzadigde zone
RDF.jpg
Aquo history.png