assimilatiecapaciteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)assimilatiecapaciteit
Definitie (nl)de capaciteit van een natuurlijk waterlichaam voor het ontvangen van: i: Afvalwater zonder schadelijke effecten / ii: giftige stoffen zonder schade te veroorzaken aan aquatisch leven of de mensen die het water consumeren / iii: Biologisch zuurstof verbruik binnen de voorgeschreven limieten voor opgeloste zuurstof
BronFrick GW (1984) Environmental Glossary. Rockville: Government Institutes. 325 pp. (Terms extracted from Â?Development of Environmental StatisticsÂ?, Glossary of Environmental Terms (Â?)).
Label (en)Assimilative capacity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
assimilatiecapaciteitCategorie van
assimilatiecapaciteitGerelateerd
assimilatiecapaciteitHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Gerelateerdassimilatiecapaciteit
water (Begrip)Heeft onderdeelassimilatiecapaciteit
RDF.jpg
Aquo history.png