afvalwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvalwater
Definitie (nl)alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Toelichting (nl)water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.
Label (en)waste water
Label (de)abwasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2020-12-01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterBreder
afvalwaterCategorie van
afvalwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alkalisch afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
ander afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
bedrijfsafvalwater (Begrip)Brederafvalwater
getransporteerd afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
gezuiverd afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
intern afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
rioolwater (Begrip)Brederafvalwater
stedelijk afvalwater (Begrip)Brederafvalwater
zwartwater (Begrip)Brederafvalwater
Afvalwater (Domeinwaarde)Gerelateerdafvalwater
algemene norm (Begrip)Gerelateerdafvalwater
assimilatiecapaciteit (Begrip)Gerelateerdafvalwater
behandelingsinstallatie (Begrip)Gerelateerdafvalwater
droogweerafvoer (Begrip)Gerelateerdafvalwater
influent (Begrip)Gerelateerdafvalwater
regenwaterafvoer (Begrip)Gerelateerdafvalwater
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Gerelateerdafvalwater
zuiveringstechnisch werk (Begrip)Gerelateerdafvalwater
zuiveringtechnisch werk (Begrip)Gerelateerdafvalwater
inwonerequivalent afvalwater (Begrip)Smallerafvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png