overgangswater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)overgangswater
Definitie (nl)een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromingen wordt beïnvloed -
BronKaderrichtlijn water
Label (en)Transitional water body (TW)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overgangswaterBreder
overgangswaterCategorie van
overgangswaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
estuarium (Begrip)Brederovergangswater
wad (Begrip)Brederovergangswater
Overgangswater (Domeinwaarde)Gerelateerdovergangswater
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdovergangswater
RDF.jpg
Aquo history.png