stijghoogteoppervlak

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stijghoogteoppervlak
Definitie (nl)het vlak dat de stijghoogte aangeeft voor elk punt van een nader aan te geven vlak binnen een watervoerend pakket.
Toelichting (nl)In het algemeen wordt stilzwijgend aangenomen dat binnen dit pakket in verticale zin de stijghoogteverschillen te verwaarlozen zijn, hoewel dit strikt genomen niet altijd en overal zo is.
Label (en)piezometric surface
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stijghoogteoppervlakCategorie van
stijghoogteoppervlakGerelateerd
stijghoogteoppervlakHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afpompingskegel (Begrip)Gerelateerdstijghoogteoppervlak
stijghoogte (Begrip)Heeft onderdeelstijghoogteoppervlak
RDF.jpg
Aquo history.png