afpompingskegel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afpompingskegel
Definitie (nl)de kegelvormige verlaging van de grondwaterspiegel c.q. van het stijghoogteoppervlak veroorzaakt door onttrekking van grondwater aan een put.
Synoniem (nl)onttrekkingkegel, pompkegel
Label (en)cone of depression
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afpompingskegelCategorie van
afpompingskegelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grondwaterspiegel (Begrip)Gerelateerdafpompingskegel
stijghoogteoppervlak (Begrip)Gerelateerdafpompingskegel
RDF.jpg
Aquo history.png