afstromingdiepte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afstromingdiepte
Definitie (nl)het afstromingvolume uit een stroomgebied, gedeeld door de oppervlakte over een specifieke tijd.
BronInternational Glossary of Hydrology, UNESCO, WMO. URL: http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/aglo.htm.
Label (en)Runoff depth
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afstromingdiepteCategorie van
afstromingdiepteHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstroming (Begrip)Heeft onderdeelafstromingdiepte
afstroming (Begrip)Smallerafstromingdiepte
RDF.jpg
Aquo history.png