afstroming

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afstroming
Definitie (nl)het transport van water uit een bepaald (stroom-)gebied.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr. 16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd)
Label (en)run-off
Label (de)abfluss
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afstromingCategorie van
afstromingGerelateerd
afstromingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstromingdiagram (Begrip)Gerelateerdafstroming
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Gerelateerdafstroming
berging op straat (Begrip)Gerelateerdafstroming
afstromingdiepte (Begrip)Heeft onderdeelafstroming
afstromingdiepte (Begrip)Smallerafstroming
RDF.jpg
Aquo history.png