afvoerleiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerleiding
Definitie (nl)leiding die water wegleid van een waterrad of turbine.
Label (en)Tailrace
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerleidingBreder
afvoerleidingCategorie van
afvoerleidingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafvoerleiding
RDF.jpg
Aquo history.png