afvoerleiding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerleiding
Definitie (nl)leiding die water wegleid van een waterrad of turbine.
Label (en)Tailrace
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerleidingBreder
afvoerleidingCategorie van
afvoerleidingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafvoerleiding
RDF.jpg
Aquo history.png