afvoersysteem

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afvoersysteem
Label (en)drainage system
Code33
Definitie (nl)het samenhangend geheel van drainagebuizen, greppels, waterlopen, kunstwerken en lozingmiddelen voor de afvoer van water uit een gebied.
Datum start2011/07/04 10:42:21
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:38
StatusG
Id29083

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoersysteemCategorie van
afvoersysteemGerelateerd
afvoersysteemHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisrioleringsplan (Begrip)Gerelateerdafvoersysteem
afvoerleiding (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
afvoerleiding (Begrip)Smallerafvoersysteem
watersysteem (Begrip)Smallerafvoersysteem
RDF.jpg
Aquo history.png