afvoersysteem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoersysteem
Definitie (nl)het samenhangend geheel van drainagebuizen, greppels, waterlopen, kunstwerken en lozingmiddelen voor de afvoer van water uit een gebied.
Label (en)drainage system
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoersysteemCategorie van
afvoersysteemGerelateerd
afvoersysteemHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisrioleringsplan (Begrip)Gerelateerdafvoersysteem
afvoerleiding (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelafvoersysteem
afvoerleiding (Begrip)Smallerafvoersysteem
watersysteem (Begrip)Smallerafvoersysteem
RDF.jpg
Aquo history.png