leiding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)leiding
Definitie (nl)buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
BronInformatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)
Label (en)pipeline
Label (de)leitung , rohr
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leidingBreder
leidingCategorie van
leidingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actiefslibleiding (Begrip)Brederleiding
aflaatleiding (Begrip)Brederleiding
afvoerleiding (Begrip)Brederleiding
aspiratieluchtleiding (Begrip)Brederleiding
bedrijfswateraanvoerleiding (Begrip)Brederleiding
bedrijfswaterleiding (Begrip)Brederleiding
bedrijfswaterleiding (gedesinfecteerd) (Begrip)Brederleiding
bemalingsleiding (Begrip)Brederleiding
biologisch gezuiverdwaterleiding (Begrip)Brederleiding
bronwaterleiding (Begrip)Brederleiding
centrifugaatleiding (Begrip)Brederleiding
chemicaliënleiding (Begrip)Brederleiding
condensaatleiding (Begrip)Brederleiding
drijflaagafvoerleiding (Begrip)Brederleiding
drinkwaterleiding (Begrip)Brederleiding
effluentleiding (Begrip)Brederleiding
externe afvalstoffenleiding (Begrip)Brederleiding
gebroken drinkwaterleiding (Begrip)Brederleiding
hulpstoffenleiding (Begrip)Brederleiding
humusslibleiding (Begrip)Brederleiding
hydrauliekleiding (Begrip)Brederleiding
influentleiding (Begrip)Brederleiding
ingedikt primairslibleiding (Begrip)Brederleiding
ingedikt surplusslibleiding (Begrip)Brederleiding
ingedikt uitgegistslibleiding (Begrip)Brederleiding
instrumentenluchtleiding (Begrip)Brederleiding
koelwaterleiding (Begrip)Brederleiding
leegloopleiding (Begrip)Brederleiding
leidingtunnel (Begrip)Brederleiding
mantelbuis (Begrip)Brederleiding
mechanische leiding (Begrip)Brederleiding
meetgoot (Begrip)Brederleiding
metaalzoutenleiding (Begrip)Brederleiding
ontwaterd slibleiding (Begrip)Brederleiding
percolaatwaterleiding (Begrip)Brederleiding
polymeerdoseerleiding (Begrip)Brederleiding
primairslibleiding (Begrip)Brederleiding
procesluchtleiding (Begrip)Brederleiding
proceswaterleiding (Begrip)Brederleiding
retourslibleiding (Begrip)Brederleiding
rioolwatertransportleiding (Begrip)Brederleiding
roostergoedtransportleiding (Begrip)Brederleiding
slibafvoerleiding (Begrip)Brederleiding
slibcirculatieleiding (Begrip)Brederleiding
slibleiding (Begrip)Brederleiding
slibtoevoerleiding (Begrip)Brederleiding
smeerolieleiding (Begrip)Brederleiding
spoelgoot (Begrip)Brederleiding
spoelwaterleiding (Begrip)Brederleiding
streng (Begrip)Brederleiding
surplusslibleiding (Begrip)Brederleiding
terreinrioleringsleiding (Begrip)Brederleiding
uitgegistslibleiding (Begrip)Brederleiding
voorbezonkenwaterleiding (Begrip)Brederleiding
vuilinsluitende rioolleiding (Begrip)Brederleiding
warmwaterleiding (Begrip)Brederleiding
zandtransportleiding (Begrip)Brederleiding
Bestaande leiding (Symbool)Gerelateerdleiding
Koppeling in leiding (losneembaar) (Symbool)Gerelateerdleiding
Kruising van leidingen (niet verbonden) (Symbool)Gerelateerdleiding
Kruising van leidingen (verbonden) (Symbool)Gerelateerdleiding
Lasverbinding (leiding) (Symbool)Gerelateerdleiding
Leiding dwarsdoorsnede (Symbool)Gerelateerdleiding
Leiding met isolatie (Symbool)Gerelateerdleiding
Leiding met isolatie en verwarmingslint (Symbool)Gerelateerdleiding
Leiding met mantel (Symbool)Gerelateerdleiding
Leiding te verwijderen (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingafschot (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingaftakking (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingklasse (verandering van) (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingnummer (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingonderbreking (Symbool)Gerelateerdleiding
Leidingverbinding, algemeen (Symbool)Gerelateerdleiding
Slang (Symbool)Gerelateerdleiding
Verandering van unit of installatie (Symbool)Gerelateerdleiding
aanleghoogte bovenkant leiding (Begrip)Gerelateerdleiding
aanleghoogte onderkant leiding (Begrip)Gerelateerdleiding
aanvoerafsluiter (Begrip)Gerelateerdleiding
aftapafsluiter (Begrip)Gerelateerdleiding
asbestcement (Begrip)Gerelateerdleiding
gres (Begrip)Gerelateerdleiding
lebit (Begrip)Gerelateerdleiding
leidingreiniger (Begrip)Gerelateerdleiding
pig lanceerinrichting (Begrip)Gerelateerdleiding
pig opvanginrichting (Begrip)Gerelateerdleiding
rioleringsgebied (Begrip)Gerelateerdleiding
actuele hoogte bovenkant leiding (Begrip)Heeft onderdeelleiding
appendage (Begrip)Is onderdeel vanleiding
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Bestaande leiding02-01-07.jpg
Koppeling in leiding (losneembaar)02-02-06.jpg
Kruising van leidingen (niet verbonden)02-01-13.jpg
Kruising van leidingen (verbonden)02-01-14.jpg
Lasverbinding (leiding)02-02-03.jpg
Leiding dwarsdoorsnede02-01-10.jpg
Leiding met isolatie02-01-04.jpg
Leiding met isolatie en verwarmingslint02-01-05.jpg
Leiding met mantel02-01-03.jpg
Leiding te verwijderen02-01-09.jpg
Leidingafschot02-01-12.jpg
Leidingaftakking02-01-15.jpg
Leidingklasse (verandering van)02-01-16.jpg
Leidingnummer01-01-06.jpg
Leidingonderbreking02-01-11.jpg
Leidingverbinding, algemeen02-02-01.jpg
Slang02-01-06.jpg
Verandering van unit of installatie02-01-18.jpg