gemaal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gemaal
Definitie (nl)inrichting voor het verpompen van oppervlaktewater in en/of uit een bepaald gebied (ten behoeve van het regelen van de waterstand in respectievelijk wateroverschot- en watertekort situaties)
Toelichting (nl)er zijn heel veel verschillende soorten gemalen, voor diverse doeleinden.
BronNSC, GWSW
Synoniem (en)pumpstation
Label (de)pumpwerk, schöpfwerk
Begin geldigheid2016-01-12
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemaalCategorie van
gemaalGerelateerd
gemaalHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergbezinkbassingemaal (Begrip)Bredergemaal
boezemgemaal (Begrip)Bredergemaal
boostergemaal (Begrip)Bredergemaal
centrifugaal- of radiaalpomp (Begrip)Bredergemaal
effluentgemaal (Begrip)Bredergemaal
influentgemaal (Begrip)Bredergemaal
lokstroomgemaal (Begrip)Bredergemaal
poldergemaal (Begrip)Bredergemaal
primairslibgemaal (Begrip)Bredergemaal
retourslibgemaal (Begrip)Bredergemaal
rioolgemaal (Begrip)Bredergemaal
tussengemaal (Begrip)Bredergemaal
1d-gemaal (Begrip)Gerelateerdgemaal
Gemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdgemaal
Gemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdgemaal
bemalen (Begrip)Gerelateerdgemaal
pomp (Begrip)Heeft onderdeelgemaal
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelgemaal
RDF.jpg
Aquo history.png