lokstroomgemaal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)lokstroomgemaal
Definitie (nl)een gemaal met een pomp en een pijp die onderdeel is van een vispassage met als functie het creëren van een lokstroom
Toelichting (nl)De pomp creëert een lokstroom, zodat vissen en palingen de vispassage goed kunnen vinden.
BronAquo
Begin geldigheid2023-07-20
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lokstroomgemaalBreder
lokstroomgemaalCategorie van
lokstroomgemaalGerelateerd
lokstroomgemaalIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Lokstroomgemaal (Domeinwaarde)Gerelateerdlokstroomgemaal
lokstroom (Begrip)Gerelateerdlokstroomgemaal
RDF.jpg
Aquo history.png