biogas

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)biogas
Definitie (nl)gas dat onder anaërobe omstandigheden ontstaat (bijvoorbeeld bij het gisten van slib)
Label (en)biogas
Label (de)biogasse
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biogasBreder
biogasCategorie van
biogasGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gistingsgas (Begrip)Brederbiogas
methaangas (Begrip)Brederbiogas
Biogas (Domeinwaarde)Gerelateerdbiogas
digestaat (Begrip)Gerelateerdbiogas
energie omzetten (Begrip)Gerelateerdbiogas
RDF.jpg
Aquo history.png