biogas

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)biogas
Definitie (nl)gas dat onder anaërobe omstandigheden ontstaat (bijvoorbeeld bij het gisten van slib)
Label (en)biogas
Label (de)biogasse
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biogasBreder
biogasCategorie van
biogasGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gistingsgas (Begrip)Brederbiogas
methaangas (Begrip)Brederbiogas
Biogas (Domeinwaarde)Gerelateerdbiogas
digestaat (Begrip)Gerelateerdbiogas
energie omzetten (Begrip)Gerelateerdbiogas
RDF.jpg
Aquo history.png