vergisten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vergisten
Definitie (nl)organischestof in een anaerobe omgeving omzetten in biogas
AfkortingVG
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-20
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vergistenCategorie van
vergistenGerelateerd
vergistenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
biogas (Begrip)Bredervergisten
digestaat (Begrip)Bredervergisten
gistingsgas (Begrip)Bredervergisten
zuurstofopnamesnelheid (Begrip)Gerelateerdvergisten
biogasleiding (Begrip)Heeft Functievergisten
gascompressor (Begrip)Heeft Functievergisten
gashouder (Begrip)Heeft Functievergisten
RDF.jpg
Aquo history.png