vergisten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vergisten
Definitie (nl)organischestof in een anaerobe omgeving omzetten in biogas
AfkortingVG
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-20
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vergistenCategorie van
vergistenGerelateerd
vergistenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
biogas (Begrip)Bredervergisten
digestaat (Begrip)Bredervergisten
gistingsgas (Begrip)Bredervergisten
zuurstofopnamesnelheid (Begrip)Gerelateerdvergisten
RDF.jpg
Aquo history.png