digestaat

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)digestaat
Definitie (nl)het restproduct dat ontstaat bij het vergisten van biomassa, zoals plantaardig en/of dierlijk materiaal
BronUniversiteit Wageningen: Haan, J.J, Digestaat : voor u en het milieu het beste resultaat
Begin geldigheid2022-05-25
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2111-0017
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
digestaatBreder
digestaatCategorie van
digestaatGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Digestaat (Domeinwaarde)Gerelateerddigestaat
RDF.jpg
Aquo history.png