afvoerkromme

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerkromme
Definitie (nl)grafische weergave van het in zekere periode geldende gemiddeld verband tussen het plaatselijke peil en de afvoer in een bepaalde doorsnede.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Synoniem (nl)Q-h kromme (kunstwerk)
Label (en)stage-discharge curve , head-discharge curve , rating curve
Label (de)abflusskurve
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerkrommeCategorie van
afvoerkrommeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Gerelateerdafvoerkromme
RDF.jpg
Aquo history.png