antropogeen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)antropogeen
Definitie (nl)refereert aan de invloed van menselijke activiteiten op natuurlijke systemen.
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)Anthropogenic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
antropogeenCategorie van
antropogeenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
antropogeen (Domeinwaarde)Gerelateerdantropogeen
antropogene introductie (Begrip)Gerelateerdantropogeen
milieu (Begrip)Gerelateerdantropogeen
RDF.jpg
Aquo history.png