antropogeen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)antropogeen
Definitie (nl)refereert aan de invloed van menselijke activiteiten op natuurlijke systemen.
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)Anthropogenic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
antropogeenCategorie van
antropogeenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
antropogeen (Domeinwaarde)Gerelateerdantropogeen
antropogene introductie (Begrip)Gerelateerdantropogeen
milieu (Begrip)Gerelateerdantropogeen
RDF.jpg
Aquo history.png