regenweerafvoer debiet

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)regenweerafvoer debiet
Definitie (nl)het afvoerdebiet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie op een bepaald moment bestaand uit het afvalwater en hemelwater aanbod tijdens regenweer
AfkortingRWA
Begin geldigheid2023-07-29
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regenweerafvoer debietBreder
regenweerafvoer debietCategorie van
regenweerafvoer debietGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Gerelateerdregenweerafvoer debiet
droogweerafvoer stelsel (Begrip)Gerelateerdregenweerafvoer debiet
regenwater (Begrip)Gerelateerdregenweerafvoer debiet
RDF.jpg
Aquo history.png