regenwaterafvoer

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)regenwaterafvoer
AfkortingRWA
Definitie (nl)het totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd
Bronwww.waterwizard.nl
Datum start2011/07/04 10:24:40
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:37
StatusG
Id23194

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regenwaterafvoerBreder
regenwaterafvoerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Heeft onderdeelregenwaterafvoer
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Smallerregenwaterafvoer
debiet (Begrip)Smallerregenwaterafvoer
RDF.jpg
Aquo history.png