regenwaterafvoer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)regenwaterafvoer
Definitie (nl)het totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd
AfkortingRWA
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regenwaterafvoerBreder
regenwaterafvoerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Heeft onderdeelregenwaterafvoer
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Smallerregenwaterafvoer
RDF.jpg
Aquo history.png