regenwaterafvoer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)regenwaterafvoer
Definitie (nl)het totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd
AfkortingRWA
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-28
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regenwaterafvoerBreder
regenwaterafvoerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
regenweerafvoer debiet (Begrip)Gerelateerdregenwaterafvoer
RDF.jpg
Aquo history.png