droogweerafvoer stelsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)droogweerafvoer stelsel
Definitie (nl)een rioolstelsel bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater
AfkortingDWA stelsel
BronWS Veluwe
Synoniem (nl)droogweerstelsel
Label (en)dry weather discharge
Begin geldigheid2023-07-29
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2210-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
droogweerafvoer stelselCategorie van
droogweerafvoer stelselGerelateerd
droogweerafvoer stelselIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hemelwaterafvoer stelsel (Begrip)Gerelateerddroogweerafvoer stelsel
regenweerafvoer debiet (Begrip)Gerelateerddroogweerafvoer stelsel
droogweerafvoerdebiet berekend (Begrip)Is onderdeel vandroogweerafvoer stelsel
RDF.jpg
Aquo history.png