beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren
Definitie (nl)overgang tussen de in vrij abstracte termen gestelde Nota Mobiliteit en Nota Waterhuishouding en het concreet geformuleerde uitvoeringsplan dat elke dienst van Rijkswaterstaat jaarlijks moet opstellen
Toelichting (nl)Wettelijke basis is de Wet op de Waterhuishouding
AfkortingBPRW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheer- en ontwikkelplan RijkswaterenCategorie van
beheer- en ontwikkelplan RijkswaterenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Nota Mobiliteit (Begrip)Gerelateerdbeheer- en ontwikkelplan Rijkswateren
nota waterhuishouding (Begrip)Gerelateerdbeheer- en ontwikkelplan Rijkswateren
plan (Begrip)Gerelateerdbeheer- en ontwikkelplan Rijkswateren
rijkswaterstaat (Begrip)Gerelateerdbeheer- en ontwikkelplan Rijkswateren
RDF.jpg
Aquo history.png