verzadigde zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)verzadigde zone
Definitie (nl)deel van de bodem waarin de poriën geheel met water zijn gevuld, dus inclusief de capillaire zone. In gesteenten met afgesloten poriën, tijdens stolling ontstaan, kunnen de poriën lucht of gas (in plaats van water) bevatten.
Label (en)saturated zone , zone of saturation
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verzadigde zoneBreder
verzadigde zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png